Participarea dumneavoastră a fost notificată!
Veți primi în curând un email de la messenger@webex.com pentru a definitiva înregistrarea pe platforma Webex.

Your presence at the event has been notified!
You will soon receive an email from messenger@webex.com to complete your registration.