New Strategy Center este un think tank românesc specializat în politică externă, de apărare și securitate, o organizație non-partizană, non-guvernamentală.

New Strategy Center funcționează la trei niveluri principale: furnizarea de analize și consiliere de specialitate pentru factorii de decizie; desfășurarea unor dezbateri periodice, atât interne, cât și publice, pe teme de interes; extinderea activității externe prin încheierea de parteneriate cu instituții sau organizații similare din Europa și SUA, în vederea elaborării de documente de politici și organizării de conferințe internaționale. Balcanii și regiunea extinsă a Mării Negre sunt domenii de interes prioritar pentru New Strategy Center.

De asemenea, activitățile actuale ale New Strategy Center acoperă subiecte precum evoluțiile interne din România, relevante pentru securitatea națională, modernizarea militară și achizițiile în domeniul apărării, securitatea energetică, securitatea cibernetică și amenințările hibride.

Credem că avem nevoie ca pe marile teme care țin de securitatea națională să existe consens politic și național. Avem nevoie de o coerență a politicilor publice în plan securitar, avem nevoie de strategii pe termen mediu și lung, care să fie asumate de întreg spectrul politic și să fie duse la bun sfârșit, indiferent de guvernele care se succed la putere. Pentru că dincolo de simpatiile politice, dincolo de stânga sau de dreapta, există România.