Experții New Strategy Center, domnii Cosmin Ioniță și Horia Ciurtin, au efectuat o vizită  la Institutul pentru Drept Comparat din Belgrad, Serbia, în data de 15 noiembrie, gazdele organizând o dezbatere în regim Chatham House, la care au fost invitați reprezentanți ai mediului academic și ai organizațiilor non-guvernamentale cu activitate în sfera afacerilor externe din Serbia.
foto-cosmin
Cu acest prilej, dl. Cosmin Ioniță a susținut prezentarea cu titlul: Balcanii și regiunea Mării Negre – un spațiu de securitate complementar, insistând asupra faptului că atât zona Mării Negre cât și cea a Balcanilor de Vest sunt în acest moment vulnerabile la declanșarea unor conflicte deschise sau alimentarea unor surse de confruntare latente.  Mediul de securitate actual demonstrează că există pericolul real al devierii de la traiectoria Euro-Atlantică și apariției unor state eșuate în regiune. Noile împrejurări reclamă reafirmarea interesului strategic al UE și NATO de a menține ambele zone în orbita Euro-Atlantică prin măsuri concrete menite să consolideze securitatea și stabilitatea acestora.
La reuniunea de la Belgrad, dl. Horia Ciurtin a adus în discuție în cadrul intervenției sale o dimensiune a complementarității zonei Mării Negre și zonei Balcanilor. În cadrul prezentării intitulate Dinamica schimburilor comerciale și a investițiilor în regiunea Mării Negre și Balcani. Cadrul legal, fluxurile de capital și actorii importanți, dl. Horia Ciurtin a analizat cooperarea economică și interdependențele în regiune.
Evenimentul de la Belgrad se înscrie în seria demersurilor pe care New Strategy Center le face în plan extern pentru promovarea cooperării regionale și a temelor de interes pentru România.