FLANKS este un proiect de cercetare derulat în parteneriat între New Strategy Center și Institutul Norvegian pentru Afaceri Internaționale (NUPI) în perioada 2020-2021. Acest proiect are ca obiectiv studierea fenomenului de militarizare a regiunii Arctice și a regiunii Mării Negre. Printre activitățile proiectului se numără vizite și seminarii de informare, organizarea de evenimente la Oslo, București și Bruxelles, elaborarea unor articole pe temă, precum și realizarea unui studiu comparativ pentru cele două regiuni. Proiectul urmărește o mai bună cunoaștere, atât în România, cât și în Norvegia, a provocărilor de securitate cu care se confruntă cele două țări, întârind astfel coeziunea la nivel bilateral și aliat.
FLANKS este finanțat prin fonduri bilaterale EEA.

Institutul Norvegian pentru Afaceri Internaționale (NUPI) are drept domeniu de activitate cercetarea problemelor internaționale în domenii cu relevanță specială pentru politica externă norvegiană.

NUPI are trei piloni principali de cercetare și expertiză: securitate și risc, creștere și dezvoltare și ordine internațională și guvernare. Pilonul de securitate și riscuri acoperă politica tradițională de securitate și apărare și operațiunile de pace, precum și alte aspecte ale riscului în politica externă norvegiană legate de investiții mai mari, călătorii și prezența în străinătate. Creșterea și dezvoltarea se concentrează pe puterile emergente, economia internațională și problemele de dezvoltare. Ordinea și guvernanța cuprinde sistemul multilateral, organizațiile regionale și modul în care funcționează și evoluează diplomația ca instituție.

Mai multe informații despre NUPI sunt disponibile aici: https://www.nupi.no/nupi_eng/