New Strategy Center, având parteneri Comisia pentru Sănătate şi Familie din Camera Deputaților și Comisia pentru Sănătate Publică din Senat, a organizat în perioada mai-iunie 2021 un curs dedicat noilor parlamentari și consilierilor din comisiile menționate. Având în vedere faptul că impactul pandemiei de Covid-19 a fost semnificativ nu doar asupra sistemului sanitar, ci a afectat societatea în ansamblu, constatăm că sănătatea reprezintă o componentă vitală a securității naționale.

Pe teme ce au variat de la comunicarea strategică și campaniile de știri false în perioada pandemiei, la schimbările pe care Covid-19 le-a adus industriei farmaceutice, perspectivele digitalizării în sănătate și protecția sistemelor informatice aferente, modernizarea cadrului legislativ actual din domeniu, lectorii din cadrul cursului au fost experți din mai multe medii profesionale.

Acest curs inițiat de New Strategy Center se înscrie într-un demers amplu de a promova importanța dialogului între instituțiile publice și expertiza non-guvernamentală. Prin acest proiect, New Strategy Center și-a propus să contribuie la consolidarea culturii de securitate și la creșterea expertizei la nivelul comisiilor parlamentare de specialitate, pentru o mai bună fundamentare a deciziilor cu incidență în domeniul securității naționale, în care sănătatea are un aport esențial.